Ministè Jistis ak Sekirite Piblik (MJSP) ap fè popilasyon an konnen, jan lalwa ba l misyon pou l fè sa, li mande otorite nan Lapolis pou yo adopte yon plan sekirite pandan fèt fendane yo. Plan sa a ap aplike konsa :

1. Lapolis ap prezan sou tout gran wout yo, ak kote ki gen anpil moun, yon mannyè pou pèmèt popilasyon sikile lib e libè nan sou teritwa a ;

2. Lapolis ap prezan tout kote ki gen gwo rasanbleman moun pandan sezon fèt la ;

3. Lapolis ap kontinye mennen operasyon pou desitire tout gang k ap simaye lapenn ak dèy nan sosyete a ;

4. Fòs polis yo ap arete tout moun k ap kreye latwoublay, sitou sila yo ki enplike nan kidnapin, epi libere tout otaj ki nan men bandi ;

Ministè Jistis ak Sekirite Piblik konte sou devouman tout Lapolis la pou yo fè respekte dispozisyon sa yo san paspouki.

Ministè Jistis ak Sekirite Piblik pwofite mande popilasyon an pou l kolabore san rezèv ak Lapolis la pou kreye yon klima lapè ak sekirite nan tout rakwen nan peyi a.

Une nouvelle titulaire, Mme. Émmelie PROPHÈTE-MILCÉ, au ministère de la JusticePlan d´Actions du Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique - 2012-2016
Cliquez iciLes 5 projets prioritaires du MJSP
Cliquez ici

 

  Visitez les liens ci-dessous

 


Lien pour la formation des parquetiers

Ordre judiciaire
Cartographie Judiciaire
Annuaire des juges
Les professions judiciaires

La réforme judiciaire
Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ)
Le statut des magistrats
L'Ecole de la magistrature
Système d'Information de la Justice

Organismes déconcentrés
L'Unité Centrale de Renseignements Financiers
La Commission Nationale de Lutte contre la Drogue
L'Office National d'Identification (ONI)

Autres liens importants
Présidence
Primature
Secrétairerie d'Etat à la sécurité Publique